NBS för Stadsnät

Trygghet, kompetens och långsiktighet

Från strul till struktur

Vad innebär NBS7 för stadsnät?
En erbjudandedriven verksamhet med…
…enhetlig produkt- och tjänstehantering.
…kontrollerade arbetsflöden.
…effektiv ärendehantering.
…fokus på kund och kvalitet.

Andra fördelar med NBS7 för stadsnät:
Integrerar marknadsfunktioner i Stadsnätswebben, som exempelvis Anslutamotorn och Tjänsteguiden.
Stadsnätanpassat fastighets- och kundregister med integrering mot fastighetsdata.
Avancerade rapportfunktioner och beräkningar.
Tider och kostnader på arbeten, tjänster, trafikflöden och entreprenader.
Integrerar era arbetsprocesser i kontrollerade arbetsflöden.
Stöd för mobilt samarbete med entreprenörer och medarbetare.

PROCESSKARTA

 • Sollefteå Stadsnät

  Sollefteå Stadsnät har valt NBS som det sammanhållande systemet för vår verksamhet så att vi på ett kontrollerat sätt kan hantera våra erbjudanden och de processer som behövs från förfrågan till leverans, support och fakturering.

  Johanna Nilsson
  Marknadsansvarig

 • Phonero

  Phonero har gjort et bevisst valg av Nipsoft på grunn av muligheten man så i at Nipsoft kan levere en helhetlig løsning innenfor DRM, leveranse, rating, mediering og billing. En løsning som gir oss full kontroll over en svært viktig del av vår virksamhet.

  Kenneth Amodei
  IT-direktör Phonero AS, Norge

 • Partel

  Vi ser i Nipsofts lösning en framtidsversion som är synnerligen intressant. Med hjälp av NBS kommer vi att effektivisera våra processer, ha full koll på erbjudanden och säkerställa kvaliteten. Detta betyder mera sälj och nöjdare kunder.

  Fredrik Albrecht
  Utvecklingschef för affärsverksamheten, Partel