Skip to main content
NIPSOFT BUSINESS SYSTEM

Verksamhetssystem för
abonnemangsbaserade
affärsmodeller

Vad kan vi göra för dig?

Nipsoft AB utvecklar Nipsoft Business System (NBS) som hanterar hela kedjan från offert till faktura för företag som använder abonnemangsbaserade affärsmodeller.

I vår kraftfulla produktkatalog definieras de produkter och tjänster som ska tillhandahållas marknaden inkl affärsregler och erbjudanden. Kundvården ansvarar för att möjliggöra bästa möjliga service till kunderna från offert till faktura via beställningar och avtal. Faktureringen säkerställer sedan att fakturan blir korrekt och kvalitetssäkrad i en process som näst intill helt kan automatiseras.

Välkommen att kontakta oss!

2022

2156000000

Transaktioner

716512

Antal fakturor

13794991741

Fakturerat

770934

Antal abonnemang

Erbjudanden

NBS är ett system som riktar sig till leverantörer med abonnemangsbaserade affärsmodeller. I denna typ av affärsmodeller är Erbjudandet centralt då det har en livslängd som skiljer sig från affärsmodeller som inte kräver ett abonnemang. I NBS så konfigurerar användaren erbjudanden så det speglar den affär som kunderna erbjuds, både ur ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv under hela livslängden av abonnemanget.

Arbetsflöden

För att knyta ihop de olika delarna som i systemet så erbjuder NBS kraftfulla verktyg för att skapa automatiserade arbetsflöden. Arbetsflöden består av uppgifter som görs internt i systemet men även för att automatisera kommunikation mot externa parter.

Abonnemang

För en abonnemangsbaserad affärsmodell så är det centralt att kunna administrera Abonnemang över tid. I NBS kan användaren enkelt sköta kommunikationen med kund samt underhålla Abonnemanget så att det speglar de eventuella förändringar som kunder kan tänkas vilja göra.

Fakturor

Den stora styrkan i NBS är möjligheten att effektivera faktureringen. Tack vare att NBS möjliggör att automatisera stora delar av faktureringsprocessen så tar det lika lång tid för användaren att fakturera 10 abonnemang som 25 000 abonnemang.